15 000 barnehagebarn ble skadet i fjor

You are here

Hver dag blir 60 barn skadet i norske barnehager. En ferskundersøkelse avdekker at en stor andel barnehageansatte mangler grunnleggende sikkerhetsopplæring.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Det settes av for lite tid og ressurser til å gi opplæring i sikkerhet i norske barnehager, sier Mariann Fjeldstad, leder i yrkesorganisasjonen Delta.

Delta organiserer både førskolelærere og assistenter i norske barnehager.

I en fersk undersøkelse hvor over 1400 styrere i norske barnehager har svart om skadeomfang og sikkerhetsopplæring i sin barnehage, kommer det frem at:

15 000 barnehagebarn ble skadet i fjor. Med skadet menes situasjoner som har krevd medisinsk kontroll eller oppfølging fra lege eller tannlege.

Hver fjerde barnehagestyrer mener det er mer enn 90 prosent sannsynlig at barn vil bli skadet.

Cirka 13 000 barnehageansatte fikk ikke innføring i barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer i fjor.

Jo større barnehagen er, desto flere skader oppstår.

Undersøkelsen er gjennomført av Lean Communications for Kompetansetorget som driver med sikkerhets- og HMS-kurs for utsatte arbeidsplasser, blant annet barnehager. De gjorde samme undersøkelse i 2010, og på de fleste områder er situasjonen den samme også i år, altså ingen forbedring.

- Vår oppfatning av situasjonen stemmer dessverre med det som kommer frem i undersøkelsen, sier Fjeldstad i Delta.

OPPLÆRING AV ASSISTENTER.
Hun forteller at de har fått mange tilbakemeldinger fra barnehageansatte om at det ofte er de som er mest sammen med barna som kan minst om sikkerhet.

- De som får minst opplæring er vikarer og assistenter, men det er jo disse som er ute på tur med barna og tilbringer tid med dem i alle situasjoner. Det er her støtet burde settes inn, sier Fjeldstad.

Hun mener det må settes av langt større ressurser til opplæring av samtlige barnehageansatte.

- Det bør være rutiner for alt fra hva man gjør hvis et barn stikker av, til håndtering av medisiner og førstehjelp dersom skaden skjer. Og ikke minst, alt det andre som må gjøres ved siden av førstehjelp og hjelp til barnet som er skadet. Å ivareta de andre, samt foreldre er også viktig, sier Fjeldstad.

Hun understreker at en av årsakene til at det er så stort behov for sikkerhetsrutiner er at det er så dårlig bemanning i barnehagene.

Det mener også Hege Valås i Utdanningsforbundet.

- Det er kjempeviktig at de ansatte kan førstehjelp og livredning. Men det viktigste for å skape trygghet i det daglige er at det er nok folk, og nok kompetente voksne til stede.

Ellen Beate Sandseter fra høyskolen Dronning Mauds Minne i Trondheim har forsket mye på barnehagebarn og risiko i leking. Hun mener man ikke må overdrive frykten for skader.

BARN MÅ FÅ VÆRE BARN.

- 15 000 skader høres kanskje mye ut, men da må man huske at alle legekonsultasjoner er med, og vi vet jo at man går til legen med små barn for selv mindre og ubetydelige skader som ikke fører til varige mén for barna.

Sandseter mener småskader og små uhell er sunt for barnehagebarn.

- Utforskning av risiko, og de skader det eventuelt måtte føre med seg, er en viktig del av barns utvikling.

Sandseter forteller at barn som skjermes for farer har større risiko for å utvikle angst, enn barn som får lov å herje og leke fritt.

- Det har vist seg at barn som ikke hopper fra høyder eller klatrer i trærne har større frykt for høyder senere i livet, enn barn som har falt ned fra en høyde.

Selv om Sandseter er skeptisk til for stor aktivitet for å unngå skader, så støtter hun fullt opp om mer sikkerhetsopplæring av de ansatte. Hun mener det bør komme inn som en mye større del av førskolelærerutdanningen.

- Gode rutiner rundt uteleksituasjonen er viktig nettopp for å kunne gi barna den friheten de trenger i leken. Det skaper trygghet hvis man vet hvordan man skal håndtere ulike situasjoner. Men vi må passe oss for å unngå skjemavelde, sier hun.

SMALT HODET I ISEN – TO GANGER.
May-Brith Kristoffersen fra Horten opplevde marerittet to ganger.

- Det ringer fra barnehagen, og jeg slipper alt jeg har i hendene og styrter ut fordi gutten min er sendt på legevakten etter et kraftig fall i akebakken.

Sønnen Nikolay var da 4 år gammel. Hele barnehagen hadde akt ute i den store bakken, men den var helt isbelagt. Han blir påkjørt av et akebrett og slår hodet hardt i isen.

- Han ble sendt fra legevakten til sykehuset fordi han hadde fått blødning mellom hodeskallen og hjernen. Det var helt forferdelig, men heldigvis ble han helt frisk, forteller Kristoffersen.

Men to år senere, i januar i år, gjentar historien seg.

- Det var samme akebakke, masse is, og Nikolay sklir rett inn i et metallgjerde. Det blir rett på legevakten igjen og han syr fire sting i pannen.

Kristoffersen sier hun har begynt å føle seg usikker på om barna er trygge i barnehagen.

- Jeg har alltid tenkt at det går fint, men etter å ha hatt to sånne opplevelser så begynner man å tvile. Jeg er blitt mer bekymret og skulle ønske barnehagene var pålagt å være mye mer sikkerhetsbevisst, spesielt siden de ofte er så få ansatte på jobb.

SKAL KARTLEGGE ALLE SKADER.

- Vi ser på disse tallene at skadeomfanget i barnehagene er for høyt. Én alvorlig ulykke er én ulykke for mye, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabet Dahle.

Hun forteller at de ser et behov for å gjøre noe med lovverket når det gjelder krav til sikkerhet i barnehagen.

- Barnehagelovutvalget som ble klart i januar i år, har foreslått at vi skal se nærmere på tilsyn med barnehagene når det gjelder dette, så det vil vi gjøre, sier Dahle.

I dag finnes det ingen nasjonal oversikt eller kartlegging av alvorlige skader i barnehager.

Kunnskapsdepartementet har nå bedt Utdanningsdirektoratet om å opprette et nasjonalt system for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker som medfører skader på barn i alle barnehager.

- Målet er at vi må ha en samlet oversikt over skadeomfanget i norske barnehager i løpet 2012, sier Dahle.

Saken er hentet fra Aftenposten.

Stats read: 
284
Stats like: 
0
↓ Artikkelen fortsetter under