Sånn blir statsbudsjettet for barnefamilier

You are here

Hva sier statsbudsjettet om barnehage, skole, barnetrygd og foreldrepermisjon etter fødselen? Flere pappaer får rett til fedrekvote, og barn i småskolen får tilbud om gratis leksehjelp. Barnetrygd og makspris i barnehagen er uendret, skriver Aftenposten.

Barnetrygd og kontantstøtte
Barnetrygden
endres ikke, men blir fortsatt på 970 kroner i måneden pr. barn i alderen 0 – 18 år. Småbarnstillegget på 660 kroner i måneden for enslige forsørgere med barn mellom 0 og 3 år er også uendret. Det samme gjelder tillegget for barn i alderen 0 – 18 år i Finnmark og på Svalbard. Det vil fortsatt være på 320 kroner i måneden pr. barn. Det har vært snakk om å fjerne kontantstøtten for 2-åringer, men dette skjer i hvert fall ikke foreløpig. Kontantstøtten utgjør 3.303 kroner i måneden pr.barn under tre år som ikke er i barnehagen. 

Foreldrepermisjon
Foreldrepermisjonen neste år blir som i år på 46 uker med 100 prosent lønn, eller 56 uker med 80 prosent. Flere pappaer får rett til fedrekvote. I dag er det sånn at begge må ha opptjent rett til foreldrepenger, og mor må ha jobbet i minst 50 prosent stilling. For fødsler etter 1.juli neste år, kan mor ha jobbet i mindre enn 50 prosent stilling. Engansstønaden ved fødsel og adopsjon blir den samme som før, 35.263 kroner. 

Barnehage
En heltidsplass i barnehage har fortsatt en makspris på 2.330 kroner i måneden eller 25.630 kroner året. Forsøk med gratis kjernetid fortsetter for alle 4 og 5-åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo. Samtidig inviteres Oslo indre øst og Drammen kommune til å bli med på en ordning som også gjelder 3-åringene. 

SFO
Kommunene bestemmer selv satsene for SFO, men Regjeringen gir tilbud om åtte timer gratis leksehjelp på SFO i uken for elever i 1. – 4.klasse.

Skole
Elever i 1. – 7.klasse får én ekstra undervisningstime i uken fra neste høst.

Lege
Alle barn under 16 år har rett til gratis besøk hos allmennlege, men egenandelen for voksne øker med 4 prosent.

Kilde: Aftenposten
Se hele Statsbudsjettet på http://www.aftenposten.no/pengenedine/article3317124.ece  

Stats read: 
296
Stats like: 
0
↓ Artikkelen fortsetter under