Ti trinn for å senke stress

You are here

Å prioritere hardt er det viktigste man kan gjøre i de mest slitsomme småbarnsårene, mener ekspertene.

SENK KRAVENE og prioriter riktig. Det mener Ingunn Størksen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, er det viktigste småbarnsfamilier kan gjøre for å senke stresset.

– Det å ha små barn er veldig tidkrevende i seg selv, og det kan være viktig å dempe annet engasjement i denne tiden.

Hun mener mindfulness kan være et godt alternativ for stressede småbarnsforeldre. 

– Det er mye som tyder på at når vi har små barn i huset er oppmerksomt nærvær viktig både for de voksne og for barna. De voksne profitterer på å være til stede og nyte den fantastiske alderen som barna er i, mens barna profitterer på å ha voksnes oppmerksomhet rettet mot seg. Denne typen oppmerksomhet fra de voksne er viktig både for emosjonell, sosial, kognitiv og språklig utvikling.

PSYKOLOG PEDER KJØS tror det beste småbarnsforeldre kan gjøre for å senke stressnivået er å jobbe med holdning og prioritering.

– Det er viktig å innse at man ikke kommer til å rekke alt det man gjorde før. Men det at du ikke har lest en roman på to år betyr jo ikke at du aldri kommer til å gjøre det igjen. Slå deg til ro med at du nok må legge hobbyer, festing og karriereklatring på hylla i noen år. Men det kommer ikke til å være sånn for alltid, sier Kjøs.

Mindfulness kan også være nyttig, mener han.

– Det er ikke sikkert alle har nytte av teknikkene, men prinsippet om å være mer til stede og ha mer fokus på her og nå tror jeg alle småbarnsforeldre kan ta til seg.

Ti trinn for å senke stresset i familien:

  1. Skjerm tidspunkter i hverdagslivet for lek, som er frie for tidspress.
  2. Gi barna forutsigbarhet med gode rutiner og forberedelse før viktige hendelser.
  3. Gi barna innflytelse over eget liv ved å lytte til dem og la dem ta valg som er tilpasset deres alder og modenhetsnivå.
  4. Sørg for at flest mulig i familien får nok søvn. Etabler et fast leggerituale for barna.
  5. Bli god på å prioritere. Spør deg selv: Hva er viktig for familien? Hva er unødvendig eller overflødig? Aksepter at du innimellom går glipp av ting.
  6. Minn deg selv på at når du stresser for mye, går yteevnen ned og ting tar lengre tid enn når du er rolig.
  7. Prøv å gjøre kun en ting om gangen, og ha fokus på denne arbeidsoppgaven helt til du er ferdig med den.
  8. Sett av 15 minutter til mindfulnessøvelser hver dag. Det øker fokus og trivsel resten av dagen.
  9. Vær oppmerksom på pusten din når du stresser. Pust rolig inn og ut tre ganger før du fortsetter med det du holdt på med.
  10. Aksepter at stress i perioder er uunngåelig.

Kilde: «Senk stresset i familielivet – Mindfulness i foreldrerollen»

 

Stats read: 
647
Stats like: 
0
↓ Artikkelen fortsetter under