Kjønn og gener styrer språkutviklingen

You are here

Har du lese- og skrivevansker i familien, er det større sjans for at dine barn får det. Særlig hvis de er gutter.

Lese- og skrivevansker i familien innebærer en økt risiko for forsinket språkutvikling hos barn.

Gutter har også større risiko for språkproblemer enn jenter. Det viser en studie som bruker data fra den norske mor og barn-undersøkelsen.

Dette viser for første gang at lese- og skrivevansker i familien er den viktigste årsaken til at barnet får forsinket språkutvikling fra tre- til femårsalderen.

Språkproblemene ligger latent hos disse barna og forskerne mener de kan skyldes både gener og faktorer i barnets språkmiljø. Gutter er generelt mer utsatt enn jenter, noe som skyldes biologisk utvikling i fosterlivet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Netboard will be here

 

Stats read: 
664
Stats like: 
1
↓ Artikkelen fortsetter under